Eğitimciler ikinci yüzyıla hazır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda açıklanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’na göre “Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğine” odaklanılacak. Yine bugün yüzde 91,6 olan 14-17 yaş arası kız çocuklarının okullaşma oranının 2028’de yüzde 100’e ulaşması da hedefler arasında bulunuyor. Derneklerden vakıflara, okullardan üniversitelere eğitimdeki tüm kurumlar, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için yeni hedeflerini belirlemiş durumda. Bu hedeflerini Milliyet’le de paylaştılar:

– Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk: Dünyanın her bölgesinde ve her alandaki değişim ve gelişmeler, eğitimi etkilemektedir. Bu gelişmelerin dışında veya arkasında kalmamak birinci hedefimiz. Dolayısıyla sürekli gelişim ve sürekli öğretimin devamı gerekir. Esas olanın iyi insan, iyi yurttaş yetiştirmek olduğu, evrensel değerleri de önemseyen, sorumluluk üstlenebilen, girişimci, akademik başarı düzeyi yüksek, Cumhuriyet değerlerine bağlı, ulusal ve moral değerleri özümsemiş aydın insan yetiştirmeyi ana hedef olarak görmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bakanlığımızca 2023-2024 öğretim yılı başında yapılan yeni düzenlemelerin ikinci yüz yılın başlangıcında eğitim alanındaki ilk mevzuat düzenlemesi olarak, eğitim sistemimize olumlu katkılar sağlamasını ümit ediyoruz.

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan: Cumhuri-yetimizin 100. Yılı, gelişme ve ilerleme için yapılacak tüm çalışmalara hız verdiğimiz bir kalkınma ve yükseliş dönemi olmalı. Vakıf üniversiteleri rekabetçi yapıları nedeniyle bu sürecin en önemli bileşenlerinden biridir. Yükseköğretim kurumları, bilimin, felsefenin ve sanatın üretildiği, kültürün kuşaktan kuşağa aktarıldığı, yüksek nitelikteki insan gücünün kaynağı olan kurumlardır. 100. yılda da vakıf üniversiteleri Atatürk’ün izinden gitmeye, Cumhuriyet değerlerinin önemine dikkat çekmeye devam edecektir. 

Yeni okullar açılacak

– Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay: Kurtuluşun ve kuruluşun büyük önderi, Cumhuriyetimizin Mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusun geleceğini refah ve mutluluğunu milli bir eğitime bağlı görmüş; daha savaşın ilk yıllarında 16 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi’ni toplamıştır. ÖZDEBİR Topluluğu olarak biz de kuruluşumuzdan bu yana Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre eğitim hizmetlerimizi sürdürmeye; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz.

– Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç: Darüşşafaka Cemiyeti olarak anne ve/ veya babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımıza ücretsiz, yatılı ve nitelikli eğitim olanağı tanıyoruz. Eğitimde adalet ve fırsat eşitliği savaşımızı daha ileriye götürmek için deprem felaketi sonrası, maddi sıkıntılar yaşayan daha fazla yetenekli çocuğa ulaşabilmek amacıyla yeni bir adım atmaya karar verdik. Gelecek yıl ve sonraki yıllarda deprem bölgesinden daha çok öğrenci almak adına Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın okul ve yurt binalarını yeniden inşa ederek, kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz.

– Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı çocuklara ulaşarak onları hayallerine kavuşturmaya, erişebildiğimiz her noktaya milli değerlerine sahip çıkan okullar açarak çocuklarımızın dünya vatandaşları olarak yetişmesini sağlamaya, eğitim politikalarına cesurca yaklaşarak veriye dayalı çözümler üretmeye devam edeceğiz. 

– Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın: Kurulu-şumuzdan günümüze yaklaşık 270 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı burs sağladık. Önceki yıla göre burs tutarlarımızı yüzde 100’e yakın bir oranda artırırken, bursiyer sayımızı 15 bin 500’e yükselttik. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönlendirilen afetzede öğrencilere ilkokuldan üniversite mezuniyetine kadar burs desteği sağlayacağız. Afet bölgesinde yaptıracağımız okullarla hayalleri yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin bir sonraki yüzyılına daha da güçlü girebilmesinin sadece eğitimle mümkün olduğuna inanıyor, daha fazla öğrencimize destek olmayı, Cumhuriyetimizi bir sonraki yüzyıla umutla taşımayı hedefliyoruz.

About the Author: Melek Demir

You might like

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir